הצגות.. הצגות..
סדנאות לגיל הזהב
ימי קהילה
אופניים חשמליים
סימולטור נהיגה
פעילויות מוסדות חינוך
חדרי בריחה
סוכני הסייבר
חדרי בריחה
א.ד.ר בטיחות בדרכים הינה ספק מאושר ע"י
הרשות לבטיחות בדרכים, משרד החינוך ומשרד הביטחון.