סדנאות פעילות בנושאים:

  • הולכי הרגל

  • הסעות

  • קלנועיות

  • מגבלות ופתרונות

  • חידונים נושאי פרסים